top of page
Psykologøkt

FAMILIE, OPPVEKST OG SEKSUELL HELSE

Snapchat-302190793.jpg

Marita KW Andersen - Spesialist i sexologisk rådgivning

Telefon: (+47) 40 00 64 85

E-post: marita@novahelseklinikk.no

Marita er utdannet barnevernspedagog, med videreutdanning i sexologi. Hun ble i 2018 autorisert spesialist i sexologisk rådgivning via NACS. Hun er for tiden i prosess med å bli godkjent veileder for sosialfaglige utdanninger via FO.


Marita sitter i pedagogisk utvalg ved NFKS og i profesjonsfaglig utvalg FO Viken, avd Østfold.


Marita kan hjelpe deg med sexologiske utfordringer du møter gjennom livet, som enkeltperson, familie eller i parforhold. Du trenger ikke henvisning fra annen instans.

 

Du kan lese mer om Marita og Familie, oppvekst og seksuell helse her.
 

- Seksualopplysning
- Kjønnslemlestelse
- Tvangsekteskap
- Sexkjøp og salg
- Funksjonshemning og seksualitet
- Utviklingshemning og seksualitet
- Råd og veiledning til foresatte, fosterforeldre, instanser o.l
- Koordinering av tjenestetilbud ved behov
- Kollegaveiledning og opplæring av ansatte
- Andre seksuelle utfordringer/dysfunksjoner
- Foredrag og kursdager

Vanlige plager Marita behandler

- Kjønnsidentitet og annen LHBTQAI + spørsmål og utfordringer
- Lystproblematikk
- Seksualitet i alderdommen
- Sykdom, smerte og seksualitet
- Seksuelt skadelig atferd
- Barn/ungdom og seksualitet
- Overgrep/misbruk
- Ereksjonssvikt
- Tidlig sædavgang

- Seksualitet i parforhold
- Ulike tenningsmønstre/filier
- Seksuell avhengighet

AKTUELT PÅ NOVA HELSEKLINIKK

BESTILL TIME

Du kan selv finne og bestille time til sexologisk rådgivning i skjemaet under, eller du kan kontakte Marita direkte på telefon eller E-post.

Vestrevei 4

1710 SARPSBORG

E-post: marita@novahelseklinikk.no

Telefon: (+47) 40 00 64 85

Nova_liggende.png
Bestille time
bottom of page